Sertifikatlashtirish

Sertifikatlashtirish idoralari o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining “Mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida”gi, “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi va “Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonunlari hamda Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 06 iyuldagi 318-sonli, 2011 yil 28 apreldagi 122-sonli qarorlari ijrolarini ta’minlash bo‘yicha ishlar olib boradi.
Sertifikatlashtirish idoralari tomonidan bir turdagi mahsu-lotlarni sertifikat-lashtirish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsati-ladi. Sertifikatlash-tirish idoralari mala-kali mutaxassislar, ekspert-auditorlar bilan ta’minlangan, 
ularning barchasi maxsus o‘quv kurslarida o‘z malakasini oshirgan. Akkreditatsiya doirasiga muvofiq, xozirgi kunda sertifikatlashtirish idoralari tomonidan oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi maxsulotlari, yengil sanoati, mashinasozlik, elektrotexnika mahsulotlarini sertifikatlashtirish ishlari bajarilmoqda. 
Sertifikatlashtirish bo‘yicha bajarilgan ishlarning sifati joriy qilingan sifat tizimi xujjatlari asosida doimiy tahlil qilinib boriladi. sertifikatlashtirish ishlarini olib borishda ma’lumotlarning konfidensialligi ta’minlanadi.Video

Fuqarolarning murojaatlari

Davlat ramzlari

Sertifikatlashtirish
Menejment tizimlarini sertifikatlashtirish idorasi
Metrologiya
Sinov laboratoriya
Qo'shimcha hizmatlar
Bizning kadrlar

Interaktiv xizmatlar

Xalqaro hamkorlarFoydal havolalar